»Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero«

Promet, Infrastruktura, Turizem, Šport
Krajevna skupnost Cerknica
835.000,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
V teku
april 2021
september 2021