Javno naznanilo in odločba o zbrisu  zaznambe statusa javnega dobrega

30. 3. 2021
30.03.2021
Javna naznanila in razgrnitve
478-0053/2019
29.03.2021
Olga Smodila
olga.smodila@cerknica.si
01 70 90 616