Posodobitev vodohrana na Rakeku

Infrastruktura
Krajevna skupnost Rakek
80.000,00 €
Lastni projekti
V teku
Januar 2021
Konec aprila 2021