Popravilo igral pri cerkniški šoli

Ostalo
2021
Krajevna skupnost Cerknica
858,88 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
OŠ Notranjski odred Cerknica, 1380 Cerknica