Obvestilo JP Komunala Cerknica, d. o. o.

11.01.2021