Javno naznanilo in odločba o zbrisu  zaznambe statusa javnega dobrega

4. 12. 2020