Pročelja znamenitih cerkniških stavb opremljena s tablicami

1. 12. 2020