Ureditev Hacetove ulice v Cerknici

Infrastruktura
Krajevna skupnost Cerknica
50.000,00 €
Lastni projekti
V teku
Začetek oktobra
Sredina novembra