Prizidava gasilskega doma v Bezuljaku

Infrastruktura
55.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Začetek septembra 2020
Konec novembra 2020