Ureditev parkirišča P+R pri osnovni šoli

Promet
400.000,00 €
Zakon o financiranju občin, Lastni projekti
V teku
10.07.2020
Prva polovica septembra