Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Cerknica v obdobju 2020–2023

08.06.2020
08.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
02.07.2020 ob 10:00
Helena Šlajnar
helena.slajnar@cerknica.si
017090626