Poveljniki civilnih zaščit na srečanju v Cerknici

28. 5. 2020