Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

14. 4. 2020