Med nujnimi zadevami tudi izdaja gradbenih dovoljenj

6. 4. 2020