Aktiviran štab Civilne zaščite Občine Cerknica

16. 3. 2020