Ključne informacije in napotki Občine Cerknica v kriznih razmerah

14.03.2020