Ključne informacije in napotki Občine Cerknica v kriznih razmerah

14. 3. 2020