JP komunala Cerknica obvešča porabnike pitne vode iz naselij Dolenje Jezero in Otok

10. 3. 2020