Ureditev cestnega odseka od stanovanjske soseske do pokopališča

Promet
56.903,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Začetek marca 2020
Konec aprila 2020