JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo objekta »Dom na Slivnici«, s funkcionalnim zemljiščem, v najem, (ID znak: 1676-1984-1)

20. 1. 2020
20.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
04.03.2020 do 00:00
20.01.2020
Olga Smodila
017090610