10. redna seja Občinskega sveta Občine Cerknica

Seja je potekala dne 12.12.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE CERKNICA ZA LETO 2020
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Občinska spletna stran (16.12.2019)
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Sklep
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 25.12.2019
Tip objave: Odlok