Načrtovane aktivnosti na strelišču-vadišču B. Polica za mesec november 2019

04.10.2019