Občina Cerknica v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o. nudi svojim občanom vrsto podpornih storitev

8. 4. 2019