OBVESTILO JP KOMUNALA CERKNICA - PREKLIC PREKUHAVANJA

23. 5. 2016