Prometno - informacijski center za državne ceste je pripravil prometno napoved do 23.3.2018.

19. 3. 2018