JP Komunala Cerknica obvešča porabnike pitne vode iz naselja Slivice

29. 1. 2018