JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - center Cerknice CE-16C in CE-18C - krajše SD OPPN CC - 2

10. 11. 2017