Lokacijska preveritev v EUP CE 51/3 na Loškem v Cerknici