Občina Cerknica

Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI CERKNICA V LETU 2015

Objavljamo popravek javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Gradivo je dopolnjeno le z merili za memorialno dediščino pod točko 4.2.

Datum objave: 08.05.2015

Podaljšanje zbiranja predlogov kandidatov za Krajevno skupnost Cajnarje – Sveti Vid

Na podlagi 66. člena Statuta občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel SKLEP o podaljšanju zbiranja predlogov kandidatov za Krajevno skupnost Cajnarje – Sveti Vid. Več v prilogi.

Datum objave: 04.05.2015

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2015 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15), Občina Cerknica objavlja javni razpis.Več v prilogi.

Datum objave: 30.04.2015

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS)

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS. Več v prilogi.

Datum objave: 16.04.2015

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CERKNICA

Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 33/2005) in 8. člena Poslovnika o delu komisije za priznanja občine Cerknica, objavljamo JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CERKNICA. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

Koledar dogodkov

TEK OD ŠTEBERKA DO KARLOVCE

1. Datum prireditve: nedelja, 24.5.2015, ob 10:00 2. Dolžina proge: 21km. Več v prilogi.

Datum dogodka: 24.05.2015

Razstava: Dajte mi čašo, polno svetlobe

V sredo, 20. maja 2015 ob 16. uri v Varstveno delovnem centru. Več v prilogi.

Datum dogodka: 20.05.2015

Sedmi pohod iz Babnega Polja do Goričic

Po poteh izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega Babno Polje, nedelja, 17. maj 2015, začetek pohoda ob 10.00 uri.Več v prilogi.

Datum dogodka: 17.05.2015

ČIPKE MED GRAJSKIMI ZIDOVI

Vljudno vabljeni na odprtje razstave klekljaric, ki bo v petek, 24. 4. 2015 ob 19. uri. Več v prilogi.

Datum dogodka: 24.04.2015

Obvestila za javnost

Stališče tiskovne konference »24 urne dežurne službe nam ne smejo vzeti!«

Danes 18.05.2015 je v sejni sobi Občine Cerknica potekala novinarska konferenca glede aktualne problematike o reorganizaciji nujne medicinske pomoči v občinah Cerknica, Loška dolina ter Bloke. Zbranim novinarjem in novinarkam so župan Loške dolina Janez Komidar, župan Blok Jože Doles, župan Cerknice Marko Rupar ter direktor Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Sašo Kavčič pojasnili svoja stališča glede nameravane ukinitve 24 urne dežurne službe v cerkniškem zdravstvenem domu. Več v prilogi.

Datum objave: 18.05.2015

PROTEST K REORGANIZACIJI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

V prilogi posredujemo stališče glede reorganizacije NMP Občine Cerknica,Bloke,Loška dolina,pripombe ZD Cerknica na osnutek pravilnika o službi NMP, stališče Gasilske Zveze Cerknica in peticijo zbiranja podpisov za ohranitev organiziranosti nujne medicinske pomoči na Notranjskem, ki jo je pripravila Naša Notranjska - NaNo.

Datum objave: 18.05.2015

Svetovanje za odrasle

OE Ljudska univerza Postojna je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 pridobila sredstva za izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje v Primorsko-notranjski regiji. Več v prilogi.

Datum objave: 18.05.2015

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPROFITNEGA NAJEMNEGA STANOVANJA

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 90/14-ZDU-1 in 14/15-ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 5. 2. 2015, objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPROFITNEGA NAJEMNEGA STANOVANJA. Več v prilogi.

Datum objave: 15.05.2015

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO STANOVANJ

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 90/14-ZDU-1 in 14/15-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica, na 3. redni seji, dne 5. 2. 2015, razpisuje JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO STANOVANJ. Več v prilogi.

Datum objave: 15.05.2015

Županov koledar

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 60-LETNICI GASILSKE ZVEZE CERKNICA

Ob 19.00 Kulturni dom Cerknica

Datum dogodka: 11.06.2015

OBČNI ZBOR DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV PRIMORSKE IN NOTRANJSKE

Ob 8.30 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Datum dogodka: 05.06.2015

Zadnje spremembe

22.05.2015
ODBOR CAJNARJE - SVETI VID 2014-2018
22.05.2015
ODBOR KS GRAHOVO 2014-2018
22.05.2015
ODBOR KS BEGUNJE 2014-2018
22.05.2015
ODBOR KS RAKEK 2014-2018
22.05.2015
ODBOR KS CERKNICA 2014-2018
Fotogalerija
Videogalerija
O avtorjihObčina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  |  telefon: 01 709 06 10  |  obcina@cerknica.si