Občina Cerknica

Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 58/10) Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US, 17/08 in 46/14) in Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/10) objavlja Občina Cerknica javni razpis. Več v prilogi

Datum objave: 04.08.2014

Koledar dogodkov

6. POHOD IZ BABNEGA POLJA DO GORIČIC

Zavod Rihtarjeva domačija v soboto, 6. septembra 2014, vabi na 6. pohod Iz Babnega Polja do Goríčic. Pohodniki se bodo na ok. 20 km dolgi, a nezahtevni, enosmerni poti ustavili v devetih krajih ter si ogledali osem cerkva. Začetek programa s sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju ob 8.00. Nato sledi kulturni program. Začetek pohoda ob 9.00 uri. Predviden zaključek po 15.00 uri na Goričicah pri Cerkniškem jezeru, nato vračanje na izhodišče z avtobusom. Možnost vračanja na izhodišče iz Pudoba po 12.00 uri. Prispevek 10 EUR. Obvezne prijave do četrtka, 4. septembra 2014 do 18. ure na GSM 041/260-985.

Datum dogodka: 06.09.2014

V A B I L O-otvoritev čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Rakek

Vabimo vas, da se v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica), udeležite otvoritve čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Rakek, katera bo v petek, 5. septembra 2014 ob 17.00 uri, na Rakeku pri čistilni napravi.

Datum dogodka: 05.09.2014

Panjček vabi osnovnošolce na poletne delavnice

V času od 11. 8. 2014 do 15. 8. 2014. Več v prilogi.

Datum dogodka: 11.08.2014

Pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot

Center Rinka, Turistično društvo Solčava in Celjska Mohorjeva družba Vas prisrčno vabijo v nedeljo, 6. julija 2014, ob 10.00 uri na 13. pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot, eno od treh znamenitih alpskih ledeniških dolin v Savinjskih Alpah. Program se nahaja v prilogi. (zbiranje pri kmetiji Roban med 9.30 do 10.00 ure)

Datum dogodka: 06.07.2014

Obvestila za javnost

Projekt Cerkniški kmetje za nova delovna mesta

V prilogi se nahajata povezavi do dveh TV oddaj, ki sta nastali v okviru projekta Cerkniški kmetje za nova delovna mesta.

Datum objave: 01.09.2014

Obvestilo za starše učencev in zaposlene na matični OŠ Cerknica in Podružnični OŠ Begunje

Na OŠ Cerknica in na POŠ Begunje se izvajajo gradbena dela, ki bi morala biti po terminskem planu izvajalcev zaključena pred novim šolskim letom. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, gradbena dela niso mogla slediti terminskemu planu izvajalcev del, zaradi česar je prišlo do zamika dokončanja del na posameznem objektu. Na OŠ Cerknica bodo dela v notranjosti objekta dejansko zaključena do vključno 31. 8. 2014. Dela na fasadi in zunanji ureditvi pa bodo dokončana, do vključno 15. 9. 2014. Na POŠ Begunje potekajo še dela na fasadi objekta, ki bodo zaključena do vključno 7. 9. 2014. Izvajalci bodo organizacijo gradbišča uredili tako, da varnost otrok in uporabnikov ne bo ogrožena in da bo čim manj moten delovni proces v šoli. Občina Cerknica, zato naproša vse uporabnike omenjenih šol za razumevanje in strpnost, saj bomo le s skupnim delom, našim otrokom lahko omogočili boljše pogoje bivanja v šoli. Občina Cerknica

Datum objave: 29.08.2014

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN. Več v prilogi.

Datum objave: 21.08.2014

Strategija razvoja gospodarstva Občine Cerknica

Odbor za gospodarstvo občine Cerknica je v letu 2012 sprejel odločitev, da se pripravi in potrdi Strategijo razvoja gospodarstva v občini Cerknica. NEC, Cerknica, v sodelovanju z Zavodom za razvoj IC Podskrajnik, OOZ Cerknica in drugimi ključnim akterji, pripravljamo strategijo razvoja gospodarstva Občine Cerknica. Izdelana so bila izhodišča, oblikovana analiza in 16.4.2014 izvedena okrogla miza. Sedaj nadaljujemo z anketo in izdelavo osnutka dokumenta. Občina Cerknica si prizadeva biti v službi svojih občanov in vas vabi, da sodelujete pri soustvarjanju skupne prihodnosti. Prosimo vas, da rešite anketo in oddate predloge in pripombe na spletnem naslovu, ki ga najdete v prilogi.

Datum objave: 20.08.2014

Odredba o višini najemnin za športno infrastrukturo za šolsko leto 2014/15

V prilogi se nahaja odredba o višini najemnin telovadnic.

Datum objave: 20.08.2014

Županov koledar

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Ob 18.00, Občina Cerknica

Datum dogodka: 11.09.2014

OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA RAKEK

Ob 17.00, Rakek

Datum dogodka: 05.09.2014

Zadnje spremembe

Vreme
Fotogalerija
Videogalerija
O avtorjihObčina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  |  telefon: 01 709 06 10  |  obcina@cerknica.si