Občina Cerknica

Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS za koriščenje terminov v športni dvorani v Cerknici, v telovadnici Rakek in telovadnici Grahovo, za obdobje od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Na podlagi 31. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica ( Ur. L. RS, št. 10 / 97 ) in 5. Člena Pravilnika o pogojih za oddajo športne dvorane v Cerknici, telovadnice Rakek in telovadnice Grahovo v najem, Občina Cerknica objavlja javni razpis. Več v prilogi.

Datum objave: 01.07.2014

Koledar dogodkov

Panjček vabi osnovnošolce na poletne delavnice

V času od 11. 8. 2014 do 15. 8. 2014. Več v prilogi.

Datum dogodka: 11.08.2014

Pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot

Center Rinka, Turistično društvo Solčava in Celjska Mohorjeva družba Vas prisrčno vabijo v nedeljo, 6. julija 2014, ob 10.00 uri na 13. pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot, eno od treh znamenitih alpskih ledeniških dolin v Savinjskih Alpah. Program se nahaja v prilogi. (zbiranje pri kmetiji Roban med 9.30 do 10.00 ure)

Datum dogodka: 06.07.2014

V A B I L O

Vabimo vas, da se v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop, izgradnja centralne čistilne naprave v občini Cerknica«, udeležite otvoritve centralne čistilne naprave Cerknica - Dolenja vas, in sicer v petek, 27. junija 2014 ob 17.00 uri, v Dolenji vasi pri čistilni napravi.

Datum dogodka: 27.06.2014

DAN DRŽAVNOSTI IN 15. POLETNI VEČER

V torek, 24. 6. 2014 ob 20:30. Več v prilogi.

Datum dogodka: 24.06.2014

Obvestila za javnost

SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED VOLIVNO KAMPANJO NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) in 32. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/10) izdaja župan občine Cerknica: SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED VOLIVNO KAMPANJO NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Datum objave: 30.07.2014

Obvestilo JP Komunala Cerknica d.o.o.

JP Komunala Cerknica d.o.o. obvešča, da bo v času od 28. 7. 2014 do vključno 1. 8. 2014 popolna prepoved prometa na javni poti od konca parkirišča med Zdravstvenim domom Cerknica in Vrtcem, do križišča za vhod v Zdravstveni dom. Obvoz bo urejen. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Datum objave: 25.07.2014

Občina Cerknica podpisala pogodbo o opravljanju lekarniške dejavnosti z Lekarno Ljubljana

Občinski svet Občine Cerknica je na svoji 25. redni seji, 3. 7. 2014 sprejel Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Cerknica. Občina Cerknica je tako v sredo, 16. 7. 2014 podpisala pogodbo o opravljanju dejavnosti. Več si lahko preberete v prilogi.

Datum objave: 16.07.2014

JP Komunala Cerknica d.o.o. obvešča

V sredo, 16.7. 2014, bo v času med 8.00 in 13.00, zaradi rednih vzdrževalnih del motena vodooskrba v naseljih Begunje in Selšček. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Datum objave: 15.07.2014

Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju- informacija za tangirane občine

V prilogi se nahajajo ključne informacije o omenjenem projektu.

Datum objave: 10.06.2014

Županov koledar

SREČANJE ŽUPANOV S PREDSTAVITVAMI DOBRIH PRAKS

Ob 10.00, Murska Sobota

Datum dogodka: 02.09.2014

Prva izredna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodne Slovenije

ki bo potekala v torek, 22. julija 2014, s pričetkom ob 10,00 uri, v Mariboru v dvorani generala Rudolfa Maistra MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Datum dogodka: 22.07.2014

Zadnje spremembe

Vreme
Fotogalerija
Videogalerija
O avtorjihObčina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  |  telefon: 01 709 06 10  |  obcina@cerknica.si