Občina Cerknica

Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 58/10) Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US, 17/08 in 46/14) in Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/10) objavlja Občina Cerknica javni razpis. Več v prilogi

Datum objave: 04.08.2014

Koledar dogodkov

6. POHOD IZ BABNEGA POLJA DO GORIČIC

Zavod Rihtarjeva domačija v soboto, 6. septembra 2014, vabi na 6. pohod Iz Babnega Polja do Goríčic. Pohodniki se bodo na ok. 20 km dolgi, a nezahtevni, enosmerni poti ustavili v devetih krajih ter si ogledali osem cerkva. Začetek programa s sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju ob 8.00. Nato sledi kulturni program. Začetek pohoda ob 9.00 uri. Predviden zaključek po 15.00 uri na Goričicah pri Cerkniškem jezeru, nato vračanje na izhodišče z avtobusom. Možnost vračanja na izhodišče iz Pudoba po 12.00 uri. Prispevek 10 EUR. Obvezne prijave do četrtka, 4. septembra 2014 do 18. ure na GSM 041/260-985.

Datum dogodka: 06.09.2014

Panjček vabi osnovnošolce na poletne delavnice

V času od 11. 8. 2014 do 15. 8. 2014. Več v prilogi.

Datum dogodka: 11.08.2014

Pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot

Center Rinka, Turistično društvo Solčava in Celjska Mohorjeva družba Vas prisrčno vabijo v nedeljo, 6. julija 2014, ob 10.00 uri na 13. pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot, eno od treh znamenitih alpskih ledeniških dolin v Savinjskih Alpah. Program se nahaja v prilogi. (zbiranje pri kmetiji Roban med 9.30 do 10.00 ure)

Datum dogodka: 06.07.2014

V A B I L O

Vabimo vas, da se v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop, izgradnja centralne čistilne naprave v občini Cerknica«, udeležite otvoritve centralne čistilne naprave Cerknica - Dolenja vas, in sicer v petek, 27. junija 2014 ob 17.00 uri, v Dolenji vasi pri čistilni napravi.

Datum dogodka: 27.06.2014

Obvestila za javnost

Strategija razvoja gospodarstva Občine Cerknica

Odbor za gospodarstvo občine Cerknica je v letu 2012 sprejel odločitev, da se pripravi in potrdi Strategijo razvoja gospodarstva v občini Cerknica. NEC, Cerknica, v sodelovanju z Zavodom za razvoj IC Podskrajnik, OOZ Cerknica in drugimi ključnim akterji, pripravljamo strategijo razvoja gospodarstva Občine Cerknica. Izdelana so bila izhodišča, oblikovana analiza in 16.4.2014 izvedena okrogla miza. Sedaj nadaljujemo z anketo in izdelavo osnutka dokumenta. Občina Cerknica si prizadeva biti v službi svojih občanov in vas vabi, da sodelujete pri soustvarjanju skupne prihodnosti. Prosimo vas, da rešite anketo in oddate predloge in pripombe na spletnem naslovu, ki ga najdete v prilogi.

Datum objave: 20.08.2014

Odredba o višini najemnin za športno infrastrukturo za šolsko leto 2014/15

V prilogi se nahaja odredba o višini najemnin telovadnic.

Datum objave: 20.08.2014

Obvestilo JP Komunala Cerknica d.o.o.

JP Komunala Cerknica d.o.o. obvešča, da bo v času od 5.8.2014 do vključno 29. 8. 2014 delna polovična prepoved prometa na lokalni cesti Topol-Cajnarje na odseku križišča za naselje Ponikve. Obvoz bo urejen izmenično enosmerno. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Datum objave: 06.08.2014

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO OBČINE CERKNICA, KATEREGA BO IZVAJALO DRUŠTVO LJUBITELJEV KRIŽNE JAME med 18.8.-21.8.2014. Program in prijavnica v prilogi.

Datum objave: 01.08.2014

SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED VOLIVNO KAMPANJO NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) in 32. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/10) izdaja župan občine Cerknica: SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNIH MEST MED VOLIVNO KAMPANJO NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Datum objave: 30.07.2014

Županov koledar

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Ob 18.00, Občina Cerknica

Datum dogodka: 11.09.2014

SREČANJE ŽUPANOV S PREDSTAVITVAMI DOBRIH PRAKS

Ob 10.00, Murska Sobota

Datum dogodka: 02.09.2014

Zadnje spremembe

Vreme
Fotogalerija
Videogalerija
O avtorjihObčina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  |  telefon: 01 709 06 10  |  obcina@cerknica.si