Občina Cerknica

Aktualni razpisi

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS)

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS. Več v prilogi.

Datum objave: 16.04.2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 32/09) objavlja Občina Cerknica JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2015. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CERKNICA

Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 33/2005) in 8. člena Poslovnika o delu komisije za priznanja občine Cerknica, objavljamo JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE CERKNICA. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica

V prilogi se nahaja javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2015 z prilogami.

Datum objave: 03.04.2015

JAVNI RAZPIS za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Cerknica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UPB1), 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/2007), Občina Cerknica objavlja JAVNI RAZPIS za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Cerknica. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2015

Občina Cerknica na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica (Ur. l. RS št 106/2005) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2015. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v občini Cerknica za leto 2015

Občina Cerknica na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/2007) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v občini Cerknica za leto 2015. Več v prilogi.

Datum objave: 03.04.2015

Koledar dogodkov

ČIPKE MED GRAJSKIMI ZIDOVI

Vljudno vabljeni na odprtje razstave klekljaric, ki bo v petek, 24. 4. 2015 ob 19. uri. Več v prilogi.

Datum dogodka: 24.04.2015

PRIJAVNICA - KROG, KVADRAT, KOCKA IN KROGLA

V prilogi se nahaja razpis na Tematsko likovno razstavo odraslih likovnih ustvarjalcev 2015 , ki bo konec septembra v Galeriji Krpan.

Datum dogodka: 16.04.2015

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

Ki bo v četrtek, 16. aprila 2015, ob 11.00 uri, v sejni sobi Občine Cerknica (2. nadstropje), na kateri vam bomo predstavili potek in zaključek projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica). Več v prilogi.

Datum dogodka: 16.04.2015

OTROŠKI ODER 2015

V četrtek, 9. 4. 2015 bo v kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin. Več v prilogi.

Datum dogodka: 09.04.2015

Obvestila za javnost

JP KOMUNALA CERKNICA D. O. O. OBVEŠČA

JP Komunala Cerknica d.o.o. obvešča gospodinjstva iz naselji Cerknica, Rakek, Slivice, Stari trg in Lož, ki koristijo usluge odvoza bioloških odpadkov, da se predviden odvoz iz dne 1.5.2015 prestavi na četrtek, 30.4.2015. Prosimo, da pripravite zabojnike pravočasno na prevzemno mesto.

Datum objave: 22.04.2015

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO STANOVANJ

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 90/14-ZDU-1 in 14/15-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica, na 3. redni seji, dne 5. 2. 2015, razpisuje JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO STANOVANJ. Več v prilogi.

Datum objave: 17.04.2015

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO RABLJENEGA OSEBNEGA VOZILA

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 90/14-ZDU-1 in 14/15-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica, na 3. redni seji, dne 5. 2. 2015, razpisuje JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENEGA OSEBNEGA VOZILA. Več v prilogi.

Datum objave: 17.04.2015

JAVNO NAZNANILO

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti občine Cerknica, št. 478-37/2013-1 z dne 14.4.2015. Javno naznanilo v prilogi.

Datum objave: 14.04.2015

JAVNO NAZNANILO

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti občine Cerknica, št. 478-37/2013 z dne 14.4.2015. Javno naznanilo v prilogi.

Datum objave: 14.04.2015

Županov koledar

13. ČEBELARSKI PRAZNIK

Ob 11.00, Športna dvorana Cerknica

Datum dogodka: 23.05.2015

ŽOGARIJA 2015

Ob 8.30,Cerknica

Datum dogodka: 20.05.2015

Zadnje spremembe

Fotogalerija
Videogalerija
O avtorjihObčina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica  |  telefon: 01 709 06 10  |  obcina@cerknica.si