Domov Vloge in prijave Vloge, obrazci

Vloga za izdajo mnenja - skladnost s prostorskimi akti/skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in infrastrukture - Pravilnik ULRS št. 36/2018

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE