IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNO INTERPRETACIJSKEGA OBJEKTA OB CERKNIŠKEM JEZERU